Perttu Pulkkinen - perusteltua näkemystä etsimässä Totuus on tuolla jossakin. Jospa ilo olisi elämän todellinen olemus.

Avioliitto merkitsee eri asioita eri ryhmille - onko sen hyväksyminen ratkaisu?

Ajatellaanpa seuraavia melko erilaisia avioliiton määritelmiä, joskin ne ovat itse muotoilemiani  lähteiden ja toisaalta myös julkisen keskustelun perusteella. Vahvasti kuitenkin olemassaolevien mielipidekirjon mukaisia.


- Avioliitto on Jumalan ja ihmisten edessä solmittu toisiaan rakastavan miehen ja naisen välinen liitto, jonka tarkoitus on yhteiselo kunnes kuolema erottaa ja elämän jatkuminen lasten saamisen muodossa. (vapaasti muotoiltuna tyypillinen tunnustuksellinen kristillinen käsitys, joskin variaatioita on. Tätä näkemystä itse kannatan, ja soisin muittenkin kannattavan, mutta väkisin ei voi! )

- Avioliitto on juridinen sopimus, jonka tehtävänä on turvava lasten oikeus vanhempiin. (vapaasti muotoiltuna, lasten oikeuksia korostava näkemys)

- Avioliitto on kahden  toisiaan rakastavan henkilön välinen liitto. (yksilönvapautta korostava näkemys)

- Islamilainen laki kehottaa muslimeja avioitumaan, elämään molemminpuolisen rakkauden, harmonian ja kunnioituksen hengessä, hankkimaan lapsia ja kasvattamaan heidät uskoviksi ja uskontoaan harjoittaviksi muslimeiksi. Avioliitto on islamissa siviilisopimus, kahden ihmisen keskinäinen liitto Jlan ja ihmisten edessä. Siihen ei liity mitään mystistä eikä sakramentaalista sisältöä. (islamilainen näkemys, lähde: http://www.islamopas.com/cermoni.html )

- Avioliiton solmimisella on merkitystä ihmisen pelastuksessa ja hänen iankaikkisessa kohtalossaan. Se on mormoniteologiassa osa pelastussuunnitelmaa, jonka taivaallinen Isä on laatinut lastensa hyödyksi. (mormonien näkemys, lähde; https://fi.wikipedia.org/wiki/Avioliitto_(mormonismi) )

- Uuspakanallisissa uskonnoissa vaihtelee, miten pitkäksi aikaa kättenliittäjäisten vihkilupaus tehdään. Se voi olla vuodeksi ja päiväksi, tämän elämän ajaksi, ikuisuuden mittaiseksi tai niin kauaksi aikaa kun rakkautta riittää. Toisille luonnonuskoville riittää, että handfasting suoritetaan kahdestaan tai oman uskontokunnan parissa, ja liitto edustaa henkistä sekä rakkaudellista sopimusta. Toiset haluavat laillistaa liiton ja suorittavat samassa yhteydessä siviilivihkimisen. Kättenliittäjäiset voidaan järjestää niin samaa kuin eri sukupuolta olevien kesken. (pakanauskonnollinen näkemys, lähde: http://www.lehto-ry.org/haat.html )

- Buddhalaisuudessa avioliitto on maallinen instituutio, mutta harmoniseen yhteiseloon ja uskóllisuuteen kannustetaan, joskin avioero sallitaan jos yhteiselo ei toimi. (eri lähteiden perusteella koottu näkemys)


Edellä mainitut kuvaukset ovat toki epätarkkoja ja eroa on ilman muuta uskontokuntien sisälläkin. Mutta jos eroja kerran on, niin onko yleensä edes pakko pakottaaa ihmisiä käyttämään samaa ilmausta asiasta, joka koetaan erilaiseksi?  

Pitäisikö "Nashin tasapainon" saavuttamiseksi jokaisen osapuolen luopua pelkän avioliittosanan  käyttämisestä omiin tarkoitukseensa ja kaikille näkemyksille lisätä jonkin etuliite:

- vihitään perinnekristilliseen avioliittoon™ ...

- vihitään pakanalliseen avioliittoon™ ...

- vihitään sukupuolineutraaliin avioliittoon™ ...

- vihitään islamilaiseen avioliittoon™ ...

(™ -merkki tuossa vain esimerkinomaisesti, hiukan "kieli poskessa", vaikka asia onkin vakava)

Onko agree to disagree - periaatteeseen pohjautuva ratkaisu ainoa, jolla yhteiskunta voisi säilyttää riittävän toimintakykynsä, ikuisuuteen todennäköisesti jatkuvan kahnaamisen sijaan?

Vai onko niin, että pohjalla on kaksi niin toisistaan poikkeavaa henkistä/aatteellista virtausta, että moniarvoisuuden aidosti sallivaa ratkaisua ei kerta kaikkiaan ole, ja sitä on turha edes uumoilla?

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Käyttäjän perttupulkkinen kuva
Perttu Pulkkinen

Uskontojen pyhistä arvoista on mahdoton päättää demokratialla. Pitäisikö hyväksyä, että yhteiskunta on vääjäämättömän moniarvoinen tällä hetkellä, ja myös käsitykset pyhästä kuuluvat siihen yhtä lailla kuin käsitykset avioliitosta. Live and let live?

Käyttäjän perttupulkkinen kuva
Perttu Pulkkinen

Nashin tasapainosta: https://fi.wikipedia.org/wiki/Nashin_tasapaino

Sovelletusti:

Jos kukin yhteiskunnallisen kiistan osapuoli on valinnut strategiansa eikä kukaan niistä voi saavuttaa parempaa lopputulosta muuttamalla strategiaansa, pelaajien valitsemat strategiat muodostavat Nashin tasapainotilan.

Käyttäjän perttupulkkinen kuva
Perttu Pulkkinen

Toisaalta näkemykseni voi olla turhan optimistinen. Ehkä poterot ovat niin syvät, ettei henkisen asemasodan jatkumista voi millään estää.

Toimituksen poiminnat