Perttu Pulkkinen - perusteltua näkemystä etsimässä Totuus on tuolla jossakin. Jospa ilo olisi elämän todellinen olemus.

Onko lain kirjoituskäytäntö ajan tasalla?

Suomen lain historia on jo kohtuullisen pitkä. Vanhin Suomessa yhä joiltakin osin voimassa oleva lainaäädäntö on Ruotsin vallan ajalta, 1700-luvulta. "Toimistokelpoisen" tietotekniikan historia Suomessa on sen sijaan huomattavasti lyhyempi. Muistilla varustetut tekstinkäsittelylaitteet, ensimmäiset kotimikrot ja Windowsin edeltäjä, IBM:n OS/2 käyttöjärjestelmä, ovat kaikki vasta 1980-luvun teknologiahistoriaa ainakin Suomen osalta. Internet taas tuli Suomeen 1980-1990 lukujen taitteessa.

Internet toi mukanaan enenevän kaipuun rakenteelliseen tekstin- ja tiedonkäsittelyyn. Monille tuttu HTML-kieli on rakenteellisen tekstin kieli nettisivuja varten ja XML-kieli taas monikäyttöisempää rakenteellista tiedonkäsittelyä. Näiden molempien taustalla on jossain määrin SGML, metakieli, jota käyttäen voidaan määritellä erilaisia merkintäkieliä, kuten juuri HTML ja XML.

Laki on/olisi laajuutensa ja muunkin luonteensa johdosta kuin "syntyjään" moniulotteinen, seittimäinen, rakenteellinen hyperteksti. Hammurabi joutui kaiverruttamaan 282-pykäläisen lakinsa kivipaateen lähes 4000v sitten vain sen takia, ettei nettiä ollut vielä olemassa.

Suomen lain sisältävää www.finlex.fi palvelua on varmasti useimpien mielestä huomattavasti kätevämpi käyttää kuin selata vastaavia opuksia kirjastossa. Muunmuassa koska lain kirjoituksen historia on niin paljon pidempi kuin tietojenkäsittelyn, ei lakia kuitenkaan ole kirjoitettu kovin hyvin rakenteellisuuden antamia mahdollisuuksia hyödyntäen. Toki VOI OLLA että valtionhallinnon atk-voimat hyödyntävät rakenteellisuutta lain dokumentoinnissa, mutta en oikein usko rakenteellisen ajattelun vahvasti tulleen mukaan lainsäädäntövaiheeseen.

Asiasta on tuore esimerkki. 1.1.2016 astui voimaan laki, joka mm. laskee palkansaajan vuositulorajaa, jonka ylittävistä osasta sairauspäiväraha on 70%. Vanha tuloraja on kirjattu lakiin jo vuosia sitten ja sitä on palkkakertoimen avulla päivitetty ilman lainmuutosta. Ajantasainen lakiteksti ei siis sellaisenaan ole pitänyt paikkaansa tähänkään asti. Nyt kun rajaa halutaan laskea eikä vain päivittää, tarvitaan lainmuutos, mutta uutta rajaa ei voida kirjata sellaisenaan lakiin, vaan se hallituksen esityksen* mukaan kirjataan/kirjattaneen vuoden 2010 mukaan "takautuvasti laskettuna" (26 898 e), josta sitten palkkakertoimen avulla saadaan uusi haluttu luku (30 000e) vuodelle 2016. Monimutkaista, mutta syy on nähdäkseni juuri siinä, ettei lainsäädäntöprosesessi hyödynnä verkkomaisen rakenteellisuuden mahdollisuuksia jo säätämisvaiheessa.

Euromääräisiä summia tulisi mielestäni välttää peruslakitekstissä kuin ruttoa! Mahdollisimman moni asia tulisi määritellä erilaisten indeksien ja prosenttien kautta. Euromäärät ovat tietynlaisen taloustilanteen toteutumia, ja taloustilanne elää jatkuvasti.

Kyse ei ole siis pelkästään tekstin verkkomaisesta rakenteesta tai sen puutteesta, vaan myös lainsäätämisestä moniulotteisena prosessina:

  • lineaarinen ulottuvuus: normaali peräkkäinen teksti
  • hierarkinen ulottuvuus: laki jakaantuu lukuihin, luku pykäliin, pykälät momentteihin ja momentit alakohtiin
  • seittimäinen ulottuvuus: lainpykälien suhteet toisiin pykäliin toisissa laissa
  • kronologinen ulottuvuus: lakien ja erilaisten indeksien (kuten elinkustannukset, verot ja palkkatasot) muutokset ajassa
  • globaali ulottuvuus: lain suhteet kansainvälisiin sopimuksiin, ihmisoikeuksiin jne.

Aidosti hypertekstuaalinen ja samalla moniulotteisesti ja sovitusti rakenteellinen tekstimuoto palvelee mielestäni parhaiten näitä kaikkia ulottuvuuksia.

Lakitekstille olisi jopa mielestäni syytä määritellä kokonaan oma merkintäkielensä SGML/XML-pohjalta, jos sellaista ei vielä ole ja aloittaa lain jälleenrakennus nykyaikaisella tavalla.

-------

*) Hallituksen esitys: http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2015/20150105 

"Laissa olevat tulorajat vastaavat vuoden 2010 palkkakertoimen arvoa. Alempi tuloraja on 36 419 euroa vuonna 2015. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä oleva alempi tuloraja muutettaisiin 26 898 euroksi vuoden 2010 palkkakertoimen tasossa laskettuna, mikä vastaisi 30 000 euroa vuonna 2016. "

Jostain syystä hallituksen esitys ei näkynyt vielä ajantasaisessa laissa, mutta valtioneuvoston tiedote kuitenkin on jo olemassa asiasta. Presidentti on sen mukaan vahvistanut lain 31.12:

http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/muutoksia-sairauspaivarahaan-kuntoutusrahaan-ja-vanhempainpaivarahaan?_101_INSTANCE_3wyslLo1Z0ni_groupId=1271139

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat